Informatyka SP klasa 7

Zajęcia z informatyki w klasie 7 szkoły podstawowej metodą Odwróconej Klasy

Temat: Zasady bezpiecznej pracy z komputerem

BHP pracy na lekcji

REGULAMIN
PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

 

 1. Do pracowni komputerowej uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela i zajmują wyznaczone, stałe miejsca pracy. Podczas przerwy nie przebywamy w pracowni.
 2. Komputer włączamy na początku lekcji. Jeśli jest już włączony logujemy się. Po zakończeniu lekcji nie wyłączamy komputera, ani monitora tylko wylogowujemy się.
  Nie wolno samemu resetować systemu. Wszelkie problemy z komputerem zgłaszamy nauczycielowi
 3. Na stanowisku pracy z komputerem nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.
 4. Uczniowie podczas lekcji zachowują spokój i powagę, sumiennie wykonują pracę, pracują przy wyznaczonym stanowisku oraz utrzymują stanowisko komputerowe w należytym porządku.
 5. Podczas zajęć nie wolno używać telefonów komórkowych, rejestratorów, dyktafonów, odtwarzaczy AV itp.
 6. Wszystkie nieprawidłowości zauważone podczas pracy z komputerem należy natychmiast zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 7. Bez zgody nauczyciela nie wolno w komputerze instalować żadnego własnego oprogramowania, gier itp. ani kopiować programów znajdujących się w pracowni na własne nośniki danych.
 8. Nie wolno podłączać dodatkowych urządzeń, ani odłączać żadnych elementów zestawu komputerowego.
 9. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w plikach systemu operacyjnego ani w systemie zabezpieczeń.
 10. Podczas pracy z komputerem obowiązują ogólne przepisy BHP dotyczące obsługi urządzeń elektronicznych.
 11. Nie jeździmy na krzesłach. Gdy chcemy podejść w inne miejsce wstajemy.

Ergonomiczna pozycja przy komputerze

 • Zostaw klawiaturę ułożoną płasko, nie podnoś podpórek bo szkodzi to Twoim nadgarstkom.
 • Nie pochylaj się do przodu.
 • Nie patrz w górę na monitor.
 • Zasłaniaj okna gdy światło słoneczne świeci wprost na monitor.
 • Nie dotykaj palcem ekranu monitora
 • Dbaj o czystość stanowiska komputerowego
 • Pisz na klawiaturze dwoma rękoma
 • Co kilka minut rób krótkie przerwy, poruszaj głową, rękoma, popatrz w inne miejsce niż ekran
 • Na przerwę lekcyjną wychodzimy obowiązkowo z sali..